Kantabria (Hiszpania)

W poszukiwaniu lepszej przyszłości dla naszego regionu i młodych osób..

Więcej informacji >>

Midwest (Irlandia)

Rozwiązywanie problemów młodzieży na obszarach wiejskich.

Więcej informacji >>

Warmia i Mazury (Polska)

Aktywizacja młodzieży w całym regionie.

Więcej informacji >>

 

Project FOLM

Projekt FOLM (Od natury do rynku pracy), to model kształcenia, który pomoże zaktywizować 990 osób nie uczących się i nie pracujących w trzech europejskich regionach: Kantabria (Hiszpania), Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne a wziąć w nim mogą osoby w wieku pomiędzy 19 a 29 rokiem życia.

Dlaczego FOLM?

Outdoors Learning to sprawdzona metoda dzięki, której mnóstwo ludzi na całym świecie zyskało nowe umiejętności i nowe szanse. Dzięki projektowi FOLM, zupełnie za darmo, odbędziesz szkolenie motywacyjne w otoczeniu przyrody. Spotkasz się z trenerami i coachami, którzy pomogą Ci odnaleźć mocne strony, cele i drogę. Już w trakcie coachingu będziesz miała/miał dostęp do platformy z propozycjami pracy od pracodawców, którzy współpracują z projektem.

Dla kogo?

Projekt jest dla każdego, kto spełnia trzy kryteria: wiek 18-29 lat, nie uczy się i nie pracuje oraz mieszka lub jest zameldowany na terenie Warmii i Mazur. Poza tym wystarczy tylko chcieć wziąć udział. Nie obawiaj się wyjścia „do lasu”, nie musisz być wysportowana/y i mieć doświadczeń w wyprawach w teren.

Z kim?

Biorąc udział w projekcie dołączasz do międzynarodowej grupy młodych ludzi i międzynarodowego grona organizatorów. Projekt odbywa się równolegle w trzech krajach: Polsce, Hiszpanii i Irlandii. Prowadzą go partnerzy z Polski: CIE oraz Banki Żywności, Hiszpanii: Rząd Kantabrii oraz FEMXA, Irlandii: Limerick Institute of Technology oraz Szkocji: Uniwersytet w Edynburgu i Venture Trust. To doświadczone instytucje, które gwarantują jakość i profesjonalizm.

Jak współpracować

Współpracę może podjąć każda instytucja lub firma, która jest zainteresowana promocją możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 29 roku życia, które zamieszkują regiony Kantabrii (Hiszpania), Warmię i Mazury (Polska), Mid-West (Irlandia)..

PROJEKT/PROGRAM FOLM JEST FINANSOWANY PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZA POŚREDNICTWEM FUNDUSZY EOG I FUNDUSZY NORWESKICH

 

WSTĘPNA SYTUACJA MŁODYCH LUDZI BEZ EDUKACJI, BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ BEZ SZKOLENIA W KANTABRII

Niniejszy dokument opisuje punkt wyjścia Kantabrii w zakresie projektu "OD NATURY DO RYNKU PRACY" (FOLM). Początkowo analizowaliśmy odsetek młodych ludzi bez zatrudnienia, wykształcenia lub szkoleń bazując na danych Urzędu Statystyk Publicznych Unii Europejskiej (Eurostat). To źródło umożliwia roczny monitoring i porównanie z innymi regionami NUTS 2.

Odsetek młodych ludzi bez pracy, wykształcenia lub szkolenia w wieku 20 - 29 lat w Kantabrii wyniósł 12,1% w 2017 r. Liczba ta wynosiła 13,0% w przypadku mężczyzn i 11,1% w przypadku kobiet. Kantabria miała procentowo o pięć punktów procentowych mniej NEETs niż średnia dla całej Hiszpanii (17,1%), oraz trzecią najniższą w ramach regionów autonomicznych. Rozbieżność ze średnią europejską (14,3% z 38 milionów młodych ludzi w UE) wynosiła 2,2 punktu.

W serii danych, których pozyskiwanie rozpoczęły się w 2000 r., minimum osiągnięto w 2007 r. (10,8%), a maksimum osiągnięto w 2011 r. (19,4%). Chociaż serie danych charakteryzuje się pewną zmiennością, możemy zaobserwować trzy różne okresy: do 2008 r., przed kryzysem, ze średnią około 12%; w latach 2009-2015 - najtrudniejsze lata - średnio blisko 17%; i wreszcie lata 2016 - 2017, lata, w których możemy określić zbliżenie do pierwszego okresu. Jak widać, sytuacja uległa ostatnio poprawie (być może wiąże się z poprawą sytuacji gospodarczej i większymi możliwościami znalezienia zatrudnienia), aczkolwiek seria danych nadal nie wykazuje wyraźnego trendu, a problem jest daleki od rozwiązania.

 

 
 
 

Los datos que nos facilites a través del formulario de contacto de esta web, serán tratados por CENTER FOR INNOVATIVE EDUCATION con domicilio en XXX, donde podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y, en su caso, el de revocación de tu consentimiento, remitiendo escrito indicando el derecho que quieres ejercitar, acompañando de una copia de tu DNI. También podrás ejercitar tus derechos, en igual forma, a través de la cuenta de correo electrónico Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

La finalidad del tratamiento es proceder a tu inscripción para que te podamos remitir nuestra Newsletter con información sobre otros eventos y actuaciones futuras que se llevarán a cabo dentro del proyecto FOLM

Mantendremos tus datos durante el plazo de tiempo necesario para tramitar y dar respuesta a tus solicitudes o consultas, durante el plazo máximo de un año.

Por último, te informamos que si consideras que el tratamiento de tus datos no se ajusta a la normativa de aplicación, podrás interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Puedes consultar también la Política de Privacidad.

Los datos que nos facilites a través del formulario de contacto de esta web, serán tratados por CENTER FOR INNOVATIVE EDUCATION con domicilio en XXX, donde podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y, en su caso, el de revocación de tu consentimiento, remitiendo escrito indicando el derecho que quieres ejercitar, acompañando de una copia de tu DNI. También podrás ejercitar tus derechos, en igual forma, a través de la cuenta de correo electrónico Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

La finalidad del tratamiento es dar respuesta a las consultas recibidas a través de este formulario. Tus datos pueden ser comunicados a los socios del proyecto (que se encuentran identificados en el Aviso Legal).

Mantendremos tus datos durante el plazo de tiempo necesario para tramitar y dar respuesta a tus solicitudes o consultas, durante el plazo máximo de un año.

Por último, te informamos que si consideras que el tratamiento de tus datos no se ajusta a la normativa de aplicación, podrás interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Puedes consultar también la Política de Privacidad.

 

Norway Grants i EEA Grants

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG, EEA Grants) oraz fundusze norweskie (Norway Grants), stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na rzecz Europy ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami, 15 państwami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz państwami bałtyckimi. Trzy kraje będące darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) ściśle współpracują z UE poprzez Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Agreement on the European Economic Area – EEA). Darczyńcy przekazali 3,3 mld euro w ramach kolejnych programów dotacji w latach 1994-2014.

W latach 2014-2021 dotacje z EEA Grants i Norway Grants wynoszą 2 800 mln EUR. Priorytety na ten okres są następujące:

# 1 Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.

# 2 Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa.

# 3 Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.

# 4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe.

# 5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Zasady określające kwalifikowanie się do uzyskania dotacji odzwierciedlają kryteria ustanowione dla Funduszu Spójności UE dla państw członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE.

Fundusze EEA Grants i Norway Grants składają się z dwóch mechanizmów finansowych. Dotacje przyznawane w ramach EEA Grants są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a ich wkład opiera się na PKB tych oto państw. W przypadku Norway Grants są one finansowane wyłącznie przez Norwegię.

 
 
 

 

Przegląd głównych statystyk dotyczących sytuacji NEET w Irlandii

W maju 2018 roku Irlandzki Centralny Urząd Statystyczny opublikował badania, w których zadeklarował, że w 2016 roku 1 na 6 (15,9%) młodych Irlandczyków w wieku 18 - 24 pozostawało bez pracy, bez wykształcenia lub szkolenia. Odsetek ten jest zgodny ze średnią unijną stopą NEET wynoszącą 15,2% i świadczy o poprawie sytuacji w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wskaźnik NEET w Irlandii wynosił ok. 20%.

Irlandzki Plan Gwarantowanego Wdrażania Młodzieży (opublikowany w styczniu 2014 r.) opisuje krajowe działania, które należy wdrożyć  celem zmniejszenia wskaźnika NEET w Irlandii. Następujące osoby w wieku 15-24 lat zalicza się do kategorii NEET (zgodnie z definicją Eurostatu):

 • Nie są zatrudnione (tzn. bezrobotne lub nieaktywne zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy);
 • Nie podejmowali procesu edukacji ani szkolenia w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. Podział irlandzkich NEET według rodzajów jest dostępny w statystykach z czerwca 2013 r., kiedy wskaźnik NEET wynosił 18%, w przybliżeniu był o 2 p.p. wyższy niż rzeczywisty. Podział irlandzkich NEET według rodzajów jest dostępny w statystykach z czerwca 2013 r., kiedy wskaźnik NEET wynosił 18%:

Jak wykazano w powyższej tabeli, bezrobotni stanowią 61% wśród NEET, następną grupę stanowią uczniowie (osobiście deklarujący przynależność do tej grupy) 22,4% oraz osoby nieaktywne 16,4%.

 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób bezrobotnych w całkowitej liczbie młodzieży NEET, interesujące jest dostrzeżenie pewnej tendencji Wskaźnika Bezrobocia wśród Młodzieży (YUR od Youth Unemployment Rate) w wieku 15-24 lat w ostatnich latach. Tendencja ogółu bezrobotnych, w tym młodzieży, maleje od czasu kryzysu w latach 2007-2012, ale liczba bezrobotnych młodych ludzi w Irlandii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie wynoszącym około 34 700 tys. odnotowane na koniec września 2018 roku, co tym samym  stanowi 12,9% całkowitej liczby bezrobotnych.

 

Podział hrabstwa według Wskaźnika Bezrobocia wśród Młodzieży (YUR ) jest dostępny w danych z 2011 r., gdy ogólna stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 58,8% dla grupy osób w wieku 15-19 lat i 34,7% dla osób w wieku 20-24 lat. Poniższe wykresy przedstawiają procent dla każdego hrabstwa:

 

Irlandia należy do krajów UE, w których odsetek młodzieży NEET znacznie wzrósł wraz z wiekiem badanych w latach 2006-2015: odsetek osób w wieku 20-24 lat uległ pogorszeniu o 7,8 punktów procentowych od 2006 r. w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 1 p.p. pod względem zmiany wskaźnika NEET [1].

Całkowity odsetek młodzieży NEET w wieku 20-24 lat na koniec 2015 r. w Irlandii wynosił 19,7% w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej wówczas 17,3% i 11,9% w 2006 r.

Ostatnie dane z Głównego Urzędu Statystycznego Irlandii wskazują, że prawie 40 000 młodych ludzi poniżej 25 roku życia jest zarejestrowanych w Aktualnym Rejestrze, co oznacza, że otrzymują oni zasiłek dla osób poszukujących pracy inne świadczenia w lokalnych urzędach Ministerstwa Opieki Społecznej. Wśród nich 16 000 zarejestrowanych jest w rejestrze już od ponad roku.

Dane dotyczące regionu regionu środkowo-zachodniego (Clare, Limerick i Tipperary)

Dane dotyczące Wskaźnika Młodych Bezrobotnych w 2011 r., a w szczególności w regionie środkowo-zachodnim Irlandii, przedstawiają się następująco:

Jak wspomniano wcześniej, Wskaźnik Bezrobocia Młodych osób zmniejszył się w całej Irlandii w 2011 r., Rozsądnie jest oczekiwać, że te wartości procentowe w poszczególnych hrabstwach będą ulegać znacznej poprawie. Niemniej jednak dostarczają one użytecznego poglądu na temat jak wiele znaczył w regionie środkowo-zachodnim, w tym właśnie okresie Wskaźnik Bezrobocia Młodych.

Aby uzyskać ogólną koncepcję poprawy sytuacji w regionie środkowo-zachodnim, biorąc pod uwagę Wskaźnik Bezrobocia Młodych, możliwe jest porównanie liczby osób w wieku poniżej 25 lat znajdujących się w Aktualnym Rejestrze bezrobotnych od początku 2012 r. do końca września 2018 r.:

 

Działania podjęte w programie Gwarancji dla Młodzieży

Inicjatywa irlandzka na rzecz wdrożenia zalecenia Rady UE w sprawie Gwarancji dla Młodzieży (wspieranego przez centralne finansowanie UE w kwocie 6 mld EUR) obejmuje rozszerzony zakres wsparcia i działań, w tym: spotkania grupowe, a następnie spotkania sam na sam z urzędnikiem prowadzącym sprawę; opracowanie indywidualnego planu rozwoju i comiesięczne spotkania z urzędnikami prowadzącymi sprawę; rezerwacja miejsc na kursy dokształcające i szkoleniowe; w Tus, Gateway, Community Employment; dostęp do międzynarodowych doświadczeń zawodowych lub szkoleniowych; dedykowane portale pracownicze i dodatki. Irlandzki program gwarancji dla młodzieży jest regulowany przez plan wdrażania gwarancji dla młodzieży (YGIP), opublikowany w styczniu 2014 r.

Analiza czynników społecznych i ekonomicznych związanych z NEET

Przeprowadzono analizy i badania statystyczne w celu zrozumienia charakterystyki grupy NEET oraz ich cech społecznych i ekonomicznych. Wyniki tych badań zostały zawarte w raporcie OECD "NEET Młodzież w następstwie kryzysu" opublikowanym w 2015 r. (Opracowanie danych z 2012 r.). Niektóre z najciekawszych wniosków są następujące:

 

 • Irlandia była jednym z krajów UE, które odnotowały największy spadek aktywności zawodowej wśród młodych osób w latach 2007-2012, wynoszący 11 punktów procentowych, ponieważ kraj ten został najbardziej dotknięty przez kryzys gospodarczy.
 • Spadek zatrudnienia młodzieży w Europie dotknął najbardziej osoby o niskim wykształceniu. Liczba młodych ludzi którzy znaleźli zatrudnienie była niższa w 2012 r. niż w 2007 r. W większości krajów OECD, liczba osób zatrudnionych spadła średnio o 9%. Straty w zatrudnieniu dotyczyły prawie wyłącznie młodzieży o niskim i średnim wykształceniu, a zatrudnienie młodzieży wykształconej było stabilne, a nawet wzrosło. Jedynie w Irlandii, Grecji i Hiszpanii, gdzie spadek zatrudnienia młodzieży był najsilniejszy, liczba miejsc pracy dla młodzieży wykształconej również spadła.
 • Wydaje się, że istnieje silne powiązanie między ryzykiem zostania NEET a poziomem edukacji rodziców młodej osoby. We wszystkich krajach OECD maksymalny poziom wykształcenia osiągany przez rodziców NEET jest niższy średnio niż w przypadku osób nie będących NEET’ami. Uśrednione w krajach OECD maksymalny poziom edukacji rodzicielskiej dla młodzieży NEET jest o prawie połowę niższy niż w przypadku uczniów NEET w porównaniu z nie NEET’ami. Luka w poziomie wykształcenia rodziców jest najwyższa w Belgii i Irlandii, gdzie odpowiada niemal jednemu poziomowi ISCED.
 • Udział jednoosobowych gospodarstw domowych wśród młodzieży NEET jest wysoki. Średnio nieco powyżej 3% wszystkich NEET’ów mieszka w gospodarstwach domowych z jednym rodzicem, czyli prawie trzy razy więcej niż w ogólnej populacji młodzieży. Najwyższe wartości osiąga się w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, gdzie 11% wszystkich NEET mieszka jako samotni rodzice.
 • Wskaźniki ubóstwa młodzieży NEET są znacznie wyższe niż w przypadku młodzieży spoza środowiska NEET.
 • Osoby ze środowiska NEET są znacznie bardziej dotknięte problemami zdrowotnymi niż inni młodzi ludzie.

 

 

 

Kraina Tysiąca Jezior i Zielone Płuca Polski

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski.

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km kwadratowych. Zamieszkuje go ponad 1,4 mln osób, co stanowi 3,7% całej populacji Polski. Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób na km kwadratowy.

Społeczeństwo województwa jest stosunkowo młode: 23,2 % mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% w wieku produkcyjnym, 13,3% w wieku poprodukcyjnym. Województwo charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikiem przyrostu naturalnego: 1,6.

Sytuacja na rynku pracy na Warmii i Mazurach

Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim charakteryzuje się pozytywnymi tendencjami w zakresie kształtowania się liczby bezrobotnych oraz wartości stopy bezrobocia.

Obecnie na rynku pracy obserwujemy systematycznie malejące bezrobocie, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, a także rosnące zatrudnienie. Zachodzące zmiany nie niwelują jednak niejednorodności polskiego rynku pracy, gdzie obok centrów rozwoju istnieją regiony słabiej rozwinięte. Do nich zaliczamy województwo warmińsko-mazurskie.

Analizując wskazane poniżej wartości wskaźników aktywności ekonomicznej ludności tj. współczynnika aktywności zawodowej oraz stopy bezrobocia, wynika, iż województwo warmińsko-mazurskie w dalszym ciągu charakteryzuje się wysokim stopniem bierności zawodowej mieszkańców.

Wykres 1 i 2
Wybrane wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności Polski według województw w I kwartale 2018 roku* (w %)

 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy

Pierwsza połowa 2018 roku to kolejne miesiące spadku liczby bezrobotnych. Na Warmii i Mazurach na koniec czerwca 2018 roku w rejestrach figurowało 50 861 osób, co oznacza, że w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku jest to spadek o 17,2% (o 10 597 osób).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem, który od wielu lat charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w kraju. Poziom stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jest mocno zróżnicowany terytorialnie. W czerwcu 2018 roku w dziewięciu powiatach wskaźnik stopy bezrobocia ukształtował się poniżej średniej wojewódzkiej. Nadal problemem jest wysokie, utrzymujące się bezrobocie w północnych powiatach, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (kętrzyński, braniewski, węgorzewski i bartoszycki).

Bezrobotni według płci

Jak wynika ze statystyk, liczba kobiet pozostających w ewidencji urzędów pracy w województwie warmińsko-mazurskim systematycznie spada. W odniesieniu do czerwca 2017 roku, zmniejszyła się o 4 745 osób (13,9%) i wyniosła 29 443 osoby. Jednak dynamika spadku liczby bezrobotnych kobiet jest mniejsza, niż mężczyzn bowiem nastąpił wzrost (o 2,3 pkt proc.) udziału procentowego kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych do poziomu 57,9%.

Bezrobotni według miejsca zamieszkania

Podobnie jak w 2017 roku, największy udział procentowy bezrobotnych zamieszkujących

obszary wiejskie w ogólnym bezrobociu, odnotowano w powiatach: nowomiejskim (75,4%), elbląskim (73,5%) i olsztyńskim (68,6%). Do powiatów o najmniejszym odsetku bezrobotnych mieszkańców wsi należą: ełcki (43,8%), iławski (45,1%) i piski (46,1%).

Bezrobotni Absolwenci

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowią 1,5% ogółu bezrobotnych. Na koniec czerwca 2018 roku zarejestrowane były 753 osoby o takim statusie. W porównaniu do 2017 roku, liczba bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki spadła o 334 osoby (30,7%), natomiast ich udział procentowy zmniejszył się o 0,3 pkt proc.

Tabela 1. Bezrobotni absolwenci w latach 2017-2018 (wg stanu na koniec czerwca)


 

Bezrobotni według wieku

Poddając analizie wiek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy można zauważyć, że podobnie jak w poprzednich latach, największy odsetek stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat. Udział bezrobotnych tej grupy wiekowej wyniósł w województwie w pierwszym półroczu 2018 roku 28,4% (14 455 osób) i był wyższy w porównaniu z 2017 rokiem o 0,9 pkt proc. Odsetek osób w wieku 35-44 lata w województwie ukształtował się na poziomie 22,3% (11 363 osoby) i był wyższy o 0,8 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA WIELKĄ PRZYGODĘ. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ JEST W ZASIĘGU RĘKI!

Masz od 19 do 29 lat? Czy chcesz poprawić swoje umiejętności i zdobyć motywację, aby poprawić swoją zawodową przyszłość? Projekt FOLM ma na celu rozwój umiejętności osobistych i zawodowych korzystając z ogromnie stymulującego medium jakim jest natura oraz innowacyjnego systemu nauczania.  Brzmi wspaniale? Udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny!

Na czym to polega?

Faza 1 – Nawiązanie kontaktów z młodymi ludźmi, którzy nie są nigdzie zatrudnieni, nie uczą się i nie szkolą.
Faza 2 – Nauka w terenie z trenerami – Outdoor Learning. W ciągu 7 dni uczestnicy wezmą udział w szkoleniu w otoczeniu natury po to, aby poprawić postrzeganie samego siebie, odnaleźć swoje mocne strony i udoskonalić swoje umiejętności życiowe.
Faza 3 - Coache będą pracować z grupą 10 osób oraz przeprowadzać indywidualny coaching „twarzą w twarz” po to aby wzmocnić uczestników w procesie poszukiwania pracy, powrocie do edukacji czy też do pracy wolontariackiej. Uczestnicy będą mieli dostęp do wyjątkowej platformy FOLM, która została stworzona, aby ułatwić kontakt osobom poszukującym pracy z firmami, które szukają pracowników oraz organizacjami edukacyjnymi. Coache będą kontynuować współpracę z młodymi ludźmi przez kolejne 6 miesięcy, aby w razie potrzeby pomagać i wspierać w realizacji planów.

¿Te sumas a nuestra gran aventura?
 
 

PROJEKT ADRESOWANY 

Do młodzieży w wieku od 18 do 29 lat, która nie uczy się ani nie pracuje od co najmniej ostatnich 6 miesięcy.

DATY

Daty rozpoczęcia kolejnych grup:
24/09/2019
30/09/2019
07/10/2019

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Grupy maksymalnie 10-cio osobowe.

FINANSOWANIE

Projekt FOLM jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Funduszu Granowego dla Młodzieży.

 
 

CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZAREZERWUJ MIEJSCE

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby potwierdzić twoje miejsce w tej wspaniałej przygodzie

Write your name

Write a valid email


Por favor, introduce tu fecha de nacimiento

Introduce el código postal de tu provincia

Por favor, indica cuál es tu situación laboral actual.

Cover the anti-spam field to verify that you are a human

Por favor, acepta la Política de Privacidad para continuar.

 

Partners:

 

 

 

New Education Forum
 

21- 22 LISTOPADA 2018, PARLAMENT EUROPEJSKI, WIERTZ STREET, 60. BRUKSELA

Sieć NEF (ang. New Education Forum) tworzą przedstawiciele z ponad 190 instytucji: europejskie regiony i miasta, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze, instytucje edukacyjne i przedstawiciele przemysłu z 17 krajów UE. Od momentu założenia w 2015 r. NEF ma na celu:

 • Promowanie umiejętności przekrojowych jako niezbędnych pracownikom.
 • Wspieranie kształcenia zawodowego jako skutecznego sposobu wzmacniania rynku pracy i zwiększania prestiżu w zakresie uczenia się i powołania w edukacji poprzez walkę z uprzedzeniami.
 • Znajdowanie sposobów na innowacyjne ścieżki kształcenia obejmujące grupy w niekorzystnej sytuacji, w szczególności osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia.
 • Budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w trzech poprzednich tematach.

NEF osiąga te cele poprzez swoje Regionalne Spotkania i Coroczne Forum Nowej Edukacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, które odbywa się w listopadzie każdego roku.

.