FROM OUTDOORS TO LABOUR MARKET (FOLM)

Informacje o uczestnictwie i polityka prywatności.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie 'From Outdoors To Labour Market (FOLM)'.

Zanim zdecydujesz się wziąć udział, ważne jest, abyś zrozumiał/-ła, dlaczego projekt jest realizowany i na czym będzie on polegał. Proszę uważnie przeczytaj poniższe informacje.

 

Jaki jest cel tego projektu?

Celem projektu FOLM jest zmniejszenie bezrobocia młodzieży w trzech europejskich regionach.

 • Warmińsko-mazurskie (Polska).
 • Kantabria (Hiszpania).
 • Region Mid West (Irlandia).

Ma to zostać osiągnięte poprzez wdrożenie i dostosowanie Edynburskiego modelu rozwoju osobistego i społecznego poprzez naukę na wolnym powietrzu, opracowaną wspólnie przez dwóch Partnerów Ekspertów w projekcie FOLM, Venture Trust (Szkocja) i Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja).

 

Dlaczego jestem zaproszony do udziału?

Jeśli spełniasz następujące kryteria, możesz ubiegać się o udział w programie FOLM. Serdecznie zapraszamy!

Kiedy mogę wziąć udział:

 • Masz od 18 do 29 lat (w momencie składania wniosku).
 • Nie uczysz się w trybie dziennym, nie pracujesz na podstawie umowy o pracę, ani nie uczęszczasz na żadne szkolenie (nie uwzględnia się niepełnego etatu, pracy na umowę zlecenie bądź dzieło, pracy wolontariackiej, nauki w trybie wieczorowym lub zaocznym).

Kiedy nie mogę wziąć udziału:

 • Obecnie uzależnienie od narkotyków lub alkoholu.
 • Ogólny poziom sprawności i zdrowia zbyt słaby, aby bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu i innych sesjach. (Prosimy o kontakt i omówienie w przypadku wątpliwości).

Należy pamiętać, że nie ma prawnego zapisu dotyczącego uczestnictwa w programie, a osoby nadzorujące FOLM mogą podjąć świadomą decyzję o odrzuceniu lub wykluczeniu kogoś z programu. Na przykład brak obecności, nieodpowiednie zachowanie lub inne działania niezgodne z celami programu mogą spowodować wykluczenie z programu FOLM.

 

Czy muszę wziąć udział?

Nie - to zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, nadal możesz zrezygnować z projektu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Decyzja o nieuczestniczeniu w badaniu lub wycofaniu się z niego nie wpłynie na Twoje prawa.

 

Co się stanie, jeśli zdecyduję się wziąć udział?

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, wypełnij i prześlij formularz rejestracyjny. Pracownik partnera szkoleniowego FOLM w twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby poinformować Cię, czy zostaniesz przyjęty/-ta do udziału. Udzielą także dalszych informacji na temat kolejnych kroków i dat.

Jeśli masz jakieś bezpośrednie pytania, skontaktuj się z przełożonym partnera szkoleniowego FOLM w swoim regionie:

 • Warmińsko-Mazurskie (Polska): Dorota Wardyn, Bank Żywności w Olsztynie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Kantabria (Hiszpania): María del Carmen López Crux, Grupa Femxa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Mid-West (Irlandia): Marie Taylor, Instytut Technologiczny w Limerick (LIT), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jakie są możliwe korzyści z uczestnictwa?

Projekt FOLM ma na celu promowanie kompetencji osobistych i społecznych poprzez naukę na wolnym powietrzu oraz osobisty coaching i mentoring. Prawdopodobnie skorzystasz z uczestnictwa w programie FOLM dzięki zwiększonej świadomości i realizacji przekazywalnych umiejętności osobistych i społecznych, pozytywnej koncepcji siebie i rosnącego poczucia działania.

Ponadto w ramach programu organizowane są specjalne szkolenia i warsztaty związane z zatrudnieniem, aby pomóc uczestnikom w ponownym zaangażowaniu się w edukację, zatrudnienie i / lub szkolenie. Oczekiwaną i zamierzoną korzyścią dla uczestników jest zatem zatrudnienie lub zaangażowanie w formalną edukację do końca projektu.

Oczekiwanymi korzyściami są wzrost życia i umiejętności zawodowych oraz zwiększenie aktywności obywateli w ich regionach oraz zdrowych, zamożnych osób.

 

Czy jest jakieś ryzyko związane z udziałem?

Niektóre działania odbywają się na zewnątrz oraz w odległych lokalizacjach dzikiej przyrody, co wiąże się z pewnym ryzykiem fizycznym i emocjonalnym. Partner szkoleniowy FOLM w twoim regionie (LIT, Bank Żywności, Femxa) podjął odpowiednie środki i zastosował profesjonalne standardy w celu oceny i ograniczenia ryzyka, ale nie może wziąć odpowiedzialności za szkody w mieniu lub zdrowiu - w tym śmierci - wynikające z uczestnictwa w programie FOLM

Nie ma ryzyka związanego z gromadzeniem danych i badaniami w projekcie FOLM.

 

Co, jeśli chcę wycofać się z projektu?

Wyrażenie zgody na udział w tym projekcie nie zobowiązuje Cię do pozostania w projekcie ani do dalszych zobowiązań w stosunku do tego projektu. Jeśli na jakimkolwiek etapie nie chcesz już uczestniczyć, po prostu poinformuj pracownika swojego partnera szkoleniowego FOLM (tj. LIT / Bank Żywności w Olsztynie / Femxa) o swojej decyzji.

Należy pamiętać, że przed wycofaniem dane mogą być wykorzystane do formalnego opracowania wyników badań (np. Artykułów w czasopismach, artykułów konferencyjnych, prac naukowych i raportów), dlatego zaleca się jak najszybsze skontaktowanie się z członkiem personelu FOLM, jeśli chcesz wycofać się z projektu. Na specjalne życzenie dołożymy wszelkich starań, aby pozbyć się wszystkich możliwych do zidentyfikowania odpowiedzi. Być może będziemy musieli przechowywać dane zebrane przed twoim wycofaniem się i przechowywać naszą dokumentację dotyczącą Twojej zgody na udział w projekcie.

Badania ewaluacyjne i badania jakości projektu FOLM są wymaganymi częściami umowy o finansowaniu (tj. Odpowiednio pakiet roboczy „Work Package” 3 i 9), zaś liczba uczestników jest ograniczona. W związku z tym od osób ubiegających się o udział w programie FOLM i uczestniczących w nim (np. w zajęciach terenowych i sesjach coachingowych) oczekuje się zgody na ich osobiste i anonimowe dane, które zostaną wykorzystane do badań, zgodnie z umową o finansowaniu oraz niniejszej Informacji o uczestnictwie i polityce prywatności. Odmowa lub wycofanie zgody na wykorzystanie danych do tych celów może skutkować wykluczeniem z projektu FOLM. Udział w wywiadach jest opcjonalny i możesz zrezygnować z nich bez konsekwencji.

 

 

Ochrona danych i poufność

Które z moich danych będą gromadzone?

Będą gromadzone tylko takie dane, które umożliwią personelowi FOLM wykonywanie zadań określonych w umowie o finansowaniu (EEA & Norway Grant for Youth Employment). Dotyczy to w szczególności szkoleń, warsztatów, wykładów i procesów uczenia się oraz badań ewaluacyjnych projektu FOLM.

Przeprowadzono rygorystyczną dyskusję w ramach konsorcjum FOLM, aby ograniczyć ilość i rodzaj gromadzonych danych do uzasadnionego minimum. Wśród nich są:

 • Dane demograficzne (wykorzystywane do oceny statystycznej programu oraz w celu optymalizacji realizacji programu w celu zaspokojenia potrzeb uczestników).
 • Dane osobowe (anonimowe. Identyfikatory osobowe są przechowywane, w miarę możliwości, oddzielone od innych danych).
 • Ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane notatki sporządzane przez trenerów, coachów i mentorów podczas programu (używane w dostarczaniu programu do każdego uczestnika; dowody interwencji i postępów uczestników; umożliwiające płynne przekazywanie informacji z jednej fazy do następnej).
 • Oświadczenia pisemne i mówione (np. W wywiadach - wyłącznie za wyraźną zgodą).
 • Wdrożone kwestionariusze i ankiety dla badań ewaluacyjnych i zapewnienia jakości.
 • Fotografie i klipy wideo (wykorzystywane do (a) realizacji programu FOLM, (b) osobistych wspomnień oraz do (c) dokumentacji, rozpowszechniania i promocji projektu FOLM.

 

Podstawa prawna / zgodność z prawem

Zgodnie z RODO i brytyjską ustawą o ochronie danych FOLM gromadzi i przetwarza opisane typy danych użytkownika:

 • za twoją zgodą.
 • abyśmy mogli się z Tobą komunikować i informować Cię o programie FOLM.
 • W uzasadnionym interesie prowadzenia działań promocyjnych, rozpowszechniania, zapewniania jakości i badań zgodnie z umową o dofinansowanie.

Ocena wpływu na ochronę danych jest obecnie przeprowadzana przez Uniwersytet w Edynburgu.

 

Co stanie się z danymi zgromadzonymi w projekcie FOLM?

Wszystkie dane osobowe będą pseudonimizowane i w miarę możliwości, zanonimizowane zgodnie z RODO i wytycznymi etycznymi dotyczącymi Uniwersytetu w Edynburgu. Twoje dane będą wskazywane przez unikalny numer uczestnictwa i dołożymy wszelkich starań, aby osobne identyfikatory, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail były oddzielne. Dane będą dostępne tylko dla niewielkiej grupy pracowników FOLM, którzy podpisali oświadczenie o ochronie danych.

Konsorcjum FOLM stosuje proaktywne podejście do prywatności. Nie korzystamy z profilowania ani zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

Organizacje konsorcjum FOLM zobowiązują się traktować twoje dane osobowe absolutnie poufnie, wykorzystując je wyłącznie do celów statutowych niekomercyjnych działań w ramach projektu FOLM zgodnie z umową o finansowaniu. Dotyczy to w szczególności projektowania, prowadzenia i oceny szkoleń, warsztatów, wykładów i procesów uczenia się oraz badań ewaluacyjnych wszystkich faz FOLM.

Instytut Technologiczny w Limerick (LIT), Irlandia, ma za zadanie zapewnienie jakości projektu FOLM, a Uniwersytet w Edynburgu (UoE), Szkocja, ma za zadanie badania jakościowe i ilościowe projektu FOLM.

Anonimowe wyniki ich badań zostaną streszczone w sprawozdaniach z projektu, artykułach w czasopismach, prezentacjach i innych wynikach badań akademickich i publicznych. Cytaty lub kluczowe ustalenia zawsze będą anonimowe we wszelkich formalnych wynikach, chyba że mamy uprzednie i wyraźne pisemne zezwolenie na przypisanie ich imiennie.

 

Fotografia i wideo.

Ilekroć osoby mogą zostać zidentyfikowane na podstawie ich wizerunku, zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony danych. W takich sytuacjach należy szanować prawa osób fizycznych do gromadzenia i wykorzystywania ich zdjęć - muszą one zostać poinformowane, kiedy ich zdjęcie zostanie rozpoznane lub zostanie przechwycone, a także należy znaleźć podstawę prawną przed użyciem tego zdjęcia w jakikolwiek sposób.

Fotografie osób i grup pozowanych: Podczas robienia zdjęć konkretnej osoby, którą możesz chcieć opublikować w Internecie, możesz użyć „uzasadnionego interesu”, „zgody” i „zobowiązania umownego” jako podstawy prawnej. Pamiętaj, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie i będziesz musiał odpowiednio zareagować.

Fotografie tłumów: jeśli zdjęcia z tłumu są wykonywane podczas imprezy, a osoby nie można zidentyfikować, wówczas nie jest konieczne posiadanie podstawy prawnej do robienia, wyświetlania lub publikowania zdjęcia. Odnosi się to do wszystkich osób, studentów i pracowników, których obrazy są przypadkowymi szczegółami, na przykład w scenach z tłumu podczas matury, konferencji i ogólnie w kampusie. Jeśli zdjęcia zostaną zrobione podczas konferencji, na której prawdopodobne jest, że osoby zostaną zidentyfikowane nawet w scenach z tłumem, wówczas podstawą prawną jest „uzasadniony interes”.

Musisz jednak dołączyć do wydarzenia powiadomienia informujące uczestników o tym, że zdjęcie zostało zrobione, aby mieli oni możliwość zrezygnowania.

Monitorujemy to gdzie wykorzystywane są Twoje zdjęcia i przechowujemy je przez okres do dziesięciu lat.

 

Jak będą przechowywane i przetwarzane moje dane?

Oficjalne organizacje konsorcjum FOLM będą przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów statutowych działalności niekomercyjnej w ramach realizacji projektu FOLM oraz zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Organizacje tworzące konsorcjum FOLM wdrażają specjalnie opracowane zasady działania, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niewłaściwemu dostępowi do tych informacji.

Wszystkie nieprzetworzone dane elektroniczne będą przechowywane na chronionej hasłem i ograniczonej dostępu platformie FOLM.

Wydrukowane dokumenty (np. Podpisane dokumenty, ankiety papierowe) będą bezpiecznie przechowywane przez przełożonego lub regionalnego partnera szkoleniowego FOLM (tj. LIT, Bank Żywności w Olsztynie, Femxa).

Pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Edynburgu uzyskają dostęp do zebranych danych w celu analizy danych jakościowych i ilościowych. Pliki utworzone w procesie analizy będą przechowywane, chronione hasłem, na zaszyfrowanych laptopach zarządzanych przez uniwersytet i / lub na uniwersyteckim dysku danych. Istnieją procedury zarządzania danymi, aby zapewnić, że pracownicy UoE nie powinni uzyskać dostępu do prawdziwych nazwisk uczestników.

 

Zatrzymywanie danych.

Konsorcjum FOLM zachowa surowe dane osobowe (np. Prawdziwe nazwiska, nagrania wywiadów) tylko tak długo, jak to konieczne, tj. Do końca okresu finansowania projektu FOLM, marzec 2022 r.

Odpowiednio zanonimizowane i przetwarzane zbiory danych będą przechowywane po zakończeniu okresu finansowania projektu FOLM dotyczącego udostępniania danych - lub podobnego depozytu danych zgodnego z RODO - na potrzeby przyszłych badań etycznie zatwierdzonych.

 

Udostępnianie danych.

Udostępnianie danych wewnętrznych i zewnętrznych.

Wewnętrzne udostępnianie danych (tj. W ramach jednej organizacji partnerskiej FOLM) i zewnętrzne udostępnianie danych (tj. Między organizacjami partnerskimi FOLM) danych osobowych uczestników jest ograniczone do minimum i stale kontrolowane pod kątem konieczności i proporcjonalności. Jest przeprowadzany wyłącznie w celu wypełnienia niekomercyjnych działań określonych w umowie o finansowaniu projektu FOLM.

Udostępnianie przez osoby trzecie

Organizacje partnerskie FOLM wykorzystują partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do komunikowania się i promowania swoich działań w imieniu FOLM. Dlatego twoje dane osobowe / wizerunek mogą być udostępniane agencjom partnerskim zaangażowanym w promocję nauki w formule terenowej, a w szczególności promującym zatrudnienie. Twój obraz może być również wykorzystywany na platformach stron trzecich, na których FOLM jest obecny. Obecnie obejmuje to Facebook. W przypadku korzystania z Twojego wizerunku online będzie to nieuchronnie podlegało międzynarodowemu transferowi danych, a my możemy również udostępniać Twoje dane zdjęciowe agencjom (np.Facebook) działającym poza Europą. W przypadku podania informacji umożliwiających identyfikację będziemy starać się o zgodę na opublikowanie tych identyfikujących danych osobowych..

Profesjonalna usługa transkrypcji (taka jak usługi sekretariatu najwyższej jakości) ma pomóc przy transkrypcji nagrań z rozmów kwalifikacyjnych. Z usługodawcą zostanie podpisana umowa wyłącznie za zgodą Biura ds. Badań i Wymiany Wiedzy UoE i/lub Inspektora Wsparcia Danych Badawczych aby upewnić się, że dane są przetwarzane poufnie i są zgodne z RODO.

Wnioski ze strony policji lub organów ścigania: Konsorcjum FOLM nie jest prawnie zobowiązane do przekazywania policji informacji, chyba że otrzyma nakaz sądowy. Jednak organizacje partnerskie FOLM zazwyczaj decydują się na ujawnienie informacji, w przypadku których policja lub inne organy ścigania mogą wykazać z satysfakcją, że brak zwolnienia może zagrozić zapobieganiu / wykryciu przestępstwa lub zatrzymaniu / ściganiu przestępców.

 

Administrator danych.

W przypadku danych gromadzonych na platformie FOLM na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności Grupa Femxa jest administratorem danych (zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).

W przypadku danych gromadzonych poza platformą FOLM na potrzeby i poprzez działania badawcze w ramach pakietu roboczego 3 (work package 3) umowy o finansowaniu FOLM uniwersytet w Edynburgu jest administratorem danych zarejestrowanym w biurze komisarza ds. Informacji pod numerem rejestracyjnym Z6426984.

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań i skarg?

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z udziałem w projekcie FOLM, skontaktuj się z przełożonym partnera szkoleniowego w swoim regionie:

 • Warmińsko-Mazurskie (Polska): Dorota Czarzasta-Wardyn, Bank Żywności w Olsztynie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Kantabria (Hiszpania): María del Carmen López Crux, Grupa Femxa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Mid-West (Irlandia): Marie Taylor, Instytut Technologiczny w Limierick (LIT), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące badań UoE, skontaktuj się z Jule Hildmann (PhD), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z Outdoor Education, Wydział Edukacji Uniwersytetu w Edynburgu, Szkocja.

Ogólne informacje na temat wykorzystania i ochrony danych przez pracowników Uniwersytetu w Edynburgu można znaleźć na stronie: https//www.ed.ac.uk/records-management/privacy-notice-research.

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych UoE pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Polityka ochrony danych UoE jest ogólnodostępna na stronie www.ed.ac.uk.

Jeśli chcesz złożyć formalną skargę dotyczącą badania, skontaktuj się z biurem komisarza ds. Informacji (ICO) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W komunikacie proszę podać tytuł projektu i szczegółowo podać charakter skargi.

 

Dostępność

Możesz uzyskać ten dokument jako nagranie, w brajlu, druku i różnych formatach komputerowych, jeśli o to poprosisz. W tym przypadku prosimy o kontakt z Jule Hildmann, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Aktualizacje dokumentu

W przypadku zmian w projekcie FOLM, które wpływają na procesy określone w niniejszej Informacji o naruszeniu bezpieczeństwa i informacji dla uczestników, dokument ten zostanie zaktualizowany, a wszyscy obecni uczestnicy FOLM zostaną powiadomieni.

 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i uwagę!