W Hiszpanii projekt FOLM wystartował w marcu 2019 roku. Przez 12 miesięcy, to jest do marca 2020 roku, zorganizowano 11 wypraw Edukacji w Plenerze, w których udział wzięło 101 młodych ludzi.
 
W dniu 1 grudnia , po raz pierwszy w historii New Education Forum, konferencja odbyła się w wersji online. Główna dyskusja toczyła się wokół Edukacji w Plenerze, jako kluczowego narzędzia rozwoju młodych ludzi.
 
Stu młodych ludzi i firm z regionu Kantabrii (Hiszpania) spotkało się 25 listopada 2020 roku na wirtualnym spotkaniu („Bussiness Meeting”) w ramach projektu FOLM, którego celem jest promowanie integracji młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat, którzy obecnie nie studiują i nie pracują.
 
16 października w Irlandii, zespół FOLM zorganizował konferencję New Education Forum online. Tematem konferencji było "Odkrywanie swojego lokalnego miejsca poprzez Edukację w Plenerze".