Jak FOLM jest rozpowszechniany w Polsce? Projekt FOLM od wielu miesięcy jest szeroko omawiany na wielu konferencjach w Polsce. Centrum Innowacyjnej Edukacji – lider projektu pokazuje jego zalety i zachęca do brania w nim udziału. Centrum Innowacyjnej Edukacji pokazuje również pracodawcom jakie umiejętności dodatkowe posiadają Ci, którzy wzięli udział w projekcie i dlaczego warto ich zatrudniać.
 
XIV New Education Forum i FOLM jako przykład metody rozwijającej kompetencje przekrojowe wśród młodych.