WSTĘPNA SYTUACJA MŁODYCH LUDZI BEZ EDUKACJI, BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ BEZ SZKOLENIA W KANTABRII

Niniejszy dokument opisuje punkt wyjścia Kantabrii w zakresie projektu "OD NATURY DO RYNKU PRACY" (FOLM). Początkowo analizowaliśmy odsetek młodych ludzi bez zatrudnienia, wykształcenia lub szkoleń bazując na danych Urzędu Statystyk Publicznych Unii Europejskiej (Eurostat). To źródło umożliwia roczny monitoring i porównanie z innymi regionami NUTS 2.

Odsetek młodych ludzi bez pracy, wykształcenia lub szkolenia w wieku 20 - 29 lat w Kantabrii wyniósł 12,1% w 2017 r. Liczba ta wynosiła 13,0% w przypadku mężczyzn i 11,1% w przypadku kobiet. Kantabria miała procentowo o pięć punktów procentowych mniej NEETs niż średnia dla całej Hiszpanii (17,1%), oraz trzecią najniższą w ramach regionów autonomicznych. Rozbieżność ze średnią europejską (14,3% z 38 milionów młodych ludzi w UE) wynosiła 2,2 punktu.

W serii danych, których pozyskiwanie rozpoczęły się w 2000 r., minimum osiągnięto w 2007 r. (10,8%), a maksimum osiągnięto w 2011 r. (19,4%). Chociaż serie danych charakteryzuje się pewną zmiennością, możemy zaobserwować trzy różne okresy: do 2008 r., przed kryzysem, ze średnią około 12%; w latach 2009-2015 - najtrudniejsze lata - średnio blisko 17%; i wreszcie lata 2016 - 2017, lata, w których możemy określić zbliżenie do pierwszego okresu. Jak widać, sytuacja uległa ostatnio poprawie (być może wiąże się z poprawą sytuacji gospodarczej i większymi możliwościami znalezienia zatrudnienia), aczkolwiek seria danych nadal nie wykazuje wyraźnego trendu, a problem jest daleki od rozwiązania.