New Education Forum
 

21- 22 LISTOPADA 2018, PARLAMENT EUROPEJSKI, WIERTZ STREET, 60. BRUKSELA

Sieć NEF (ang. New Education Forum) tworzą przedstawiciele z ponad 190 instytucji: europejskie regiony i miasta, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze, instytucje edukacyjne i przedstawiciele przemysłu z 17 krajów UE. Od momentu założenia w 2015 r. NEF ma na celu:

  • Promowanie umiejętności przekrojowych jako niezbędnych pracownikom.
  • Wspieranie kształcenia zawodowego jako skutecznego sposobu wzmacniania rynku pracy i zwiększania prestiżu w zakresie uczenia się i powołania w edukacji poprzez walkę z uprzedzeniami.
  • Znajdowanie sposobów na innowacyjne ścieżki kształcenia obejmujące grupy w niekorzystnej sytuacji, w szczególności osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia.
  • Budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w trzech poprzednich tematach.

NEF osiąga te cele poprzez swoje Regionalne Spotkania i Coroczne Forum Nowej Edukacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, które odbywa się w listopadzie każdego roku.

.