Kantabria (Hiszpania)

W poszukiwaniu lepszej przyszłości dla naszego regionu i młodych osób..

Więcej informacji >>

Midwest (Irlandia)

Rozwiązywanie problemów młodzieży na obszarach wiejskich.

Więcej informacji >>

Warmia i Mazury (Polska)

Aktywizacja młodzieży w całym regionie.

Więcej informacji >>

 

PROJEKT

W latach 2009-2014 Norwegia przeznaczyła EUR 804,6 mln na tego typu projekty. W okresie 2014-2021 środki tych funduszy wyniosą EUR 1,300 mln. Podmiotem odpowiedzialnym za decyzje jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii..

BENEFICJENCI

990 bezrobotnych studentów w wieku od 18 do 29 lat z Hiszpanii (Kantabria), Polski (Warmia - Mazury) i Irlandii (Region Środkowo-Zachodni).

CELE

Od samego początku uczestnicy tego projektu szkoleniowego będą mieli dostęp do wirtualnego kampusu, zaprojektowanego i wdrożonego w celu udzielania wskazówek, szkolenia, doradztwa i pomocy technicznej....

PARTNERZY

ŚRRP (FOLM) jest prowadzony przez Centrum Innowacyjnej Edukacji i angażuje 7-miu innych partnerów z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Szkocji.

Jak współpracować

Współpracę może podjąć każda instytucja lub firma, która jest zainteresowana promocją możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 29 roku życia, które zamieszkują regiony Kantabrii (Hiszpania), Warmię i Mazury (Polska), Mid-West (Irlandia)..

PROJEKT/PROGRAM FOLM JEST FINANSOWANY PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZA POŚREDNICTWEM FUNDUSZY EOG I FUNDUSZY NORWESKICH