Projekt
 
 

OD NATURY DO RYNKU PRACY


“Model rozwoju społecznego i osobistego poprzez uczenie się na świeżym powietrzu”.

Projekt FOLM (Od natury do rynku pracy), to model kształcenia na zewnątrz, który pomoże zaktywizować 990 osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia (NEETs -No Education, Employment, Training) w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania), Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia).

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby jego uczestnicy mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Projekt jest adresowany do ludzi młodych w wieku 20-29 lat.

Dzięki skutecznej i opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu metodzie kształcenia, uczestnicy projektu skorzystają z innowacyjnych środków, które pomogą im odnaleźć ukryte talenty, mocne strony, wzmocnią umiejętności miękkie - jak poczucie własnej wartości i wzmocnią postawę wobec zatrudnienia.

Liderem projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji. W projekt jest zaangażowanych siedmiu partnerów z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Szkocji. Całkowity budżet projektu przekracza 4 miliony euro, dotacja zaś wyniosła 3,4 miliona euro.

Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (“Outdoor Learning”), opracowanego przez Uniwersytet w Edynburgu.