Cele
 

WŁĄCZENIE W  RYNEK PRACY I PROFESJONALNY ROZWÓJ  OSOBISTY

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do wirtualnej platformy, która została w taki sposób zaprojektowana i wymyślona, aby pomóc NEETs w szkoleniu, doradztwie i wsparciu technicznym.
Celem projektu jest określenie potrzeb i umiejętności uczestników, aby zachęcić i ułatwić im wejście na rynek pracy poprzez kontynuację edukacji lub szkoleń w danym zakresie, dopasowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy.