Beneficjenci
 

990 osób młodych w wieku 18-29 lat, którzy nie uczą się, nie pracują i nie szkolą się z Hiszpanii (Cantabria), Polski (Warmia i Mazury) i Irlandii (Mid-West).

FOLM przyniesie korzyści prawie tysiącom bezrobotnych młodych Europejczyków. Ci młodzi NEETS (którzy obecnie nie studiują, ani nie pracują) zostaną zintegrowani poprzez innowacyjny system nauczania, opracowany przez Uniwersytet w Edynburgu i irlandzką organizację Venture Trust. Aktywizacja tą metodą pomoże uczestnikom projektu wykorzystać ich umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia i podejmowania  przyszłych decyzji zawodowych. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają indywidualne porady i uwagi, które będą przydatne przy poszukiwaniu pracy.